Android fortsättningDatum: Måndag 21/2
En gång kostnad 100 Kr
Tid: 10:00 – 13:00
Lokal: Lektionssalen Lotsgatan 9
Förkunskaper: Tag med din androidenhet
Ledare: Lars Palmer, Jan-Elve Kjellgren
Antal deltagare: 8
Studiefrämjandets cirkelnummer 67964

Beskrivning

Detta är en fortsättningscirkel när ni haft mobilen ett tag
och vill lära er mera.

Vi lär oss mer om hur vi hämtar nya appar och varför
vi behöver dem.


Cirkeln är upplagd som en fråge och svar dag
tre timmar som ni bestämmer över.


Åter till cirkellistan

Cirkel 67964 är avslutad.