Beskrivning och anmälan av våra cirklar
Filer och mappar (ZOOM)

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: Tisdag 19 Januari
Antal gånger: En gång, 1,5 timme 2 lektionstimmar
Kostnad: 50 kr.
Tid: 11:00 – 12:30
Lokal: Digitalt via zoom
Förkunskaper: Lite datorvana
Ledare: Ulla Stahlberg (0732-30 68 07)
Assistent: Jan-Elve Kjellgren
Antal deltagare: 7
OBS Detta är en ZOOM cirkel.
Studiefrämjandets cirkelnummer 65609
(Internt cirkelnummer 01)

Beskrivning

I denna cirkel lär vi oss hur det inbyggda mappsystemet i datorn fungerar.
Vi kommer skapa både egna huvud mappar och undermappar.
I dessa olika mappar lägger vi filer, det finns flera olika sorters filer.
En mapp är en behållare där du kan lagra filer.
Om du skulle ha tusentals papper på ett skrivbord skulle det vara nästan
omöjligt att hitta rätt papper när du behöver det.
Därför arkiverar man ofta papper i mappar i ett arkivskåp.
På datorn fungerar mapparna på samma sätt.

Åter till cirkellistan

Cirkel 65609 Inställd

Filer och mappar (ZOOM)

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: Torsdag 21 Januari
Antal gånger: En gång, 1,5 timme 2 lektionstimmar
Kostnad: 50 kr.
Tid: 11:00 – 12:30
Lokal: Digitalt via zoom
Förkunskaper: Lite datorvana
Ledare: Ulla Stahlberg (0732-30 68 07)
Assistent: Jan-Elve Kjellgren
Antal deltagare: 7
OBS Detta är en ZOOM cirkel.
Studiefrämjandets cirkelnummer 65610
(Internt cirkelnummer 02)

Beskrivning

I denna cirkel lär vi oss hur det inbyggda mappsystemet i datorn fungerar.
Vi kommer skapa både egna huvud mappar och undermappar.
I dessa olika mappar lägger vi filer, det finns flera olika sorters filer.
En mapp är en behållare där du kan lagra filer.
Om du skulle ha tusentals papper på ett skrivbord skulle det vara nästan
omöjligt att hitta rätt papper när du behöver det.
Därför arkiverar man ofta papper i mappar i ett arkivskåp.
På datorn fungerar mapparna på samma sätt.

Åter till cirkellistan

Cirkel 65610 avslutad.

Windows 10 Nystart (ZOOM)

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: Torsdag 4 Februari (2 pass samma dag)
Antal gånger: Två gånger 2 lektionstimmar per gång
Kostnad: 100 kr.
Tid: 10:00 – 11:30 samt 14:00 – 15:30 (2 pass samma dag)
Lokal: Digitalt via zoom
Förkunskaper: Lite datorvana
Ledare: Jan-Elve Kjellgren
Assistent: Ulla Stahlberg ev. Olle Viklund
Antal deltagare: 7 + 1 ledare + 1 assistent
OBS Detta är en ZOOM cirkel.
Studiefrämjandets cirkelnummer 65611
(Internt cirkelnummer 03)

Beskrivning

Det man behöver kunna för att komma igång med datorn.
Gäller även dig som vill uppdatera dina kunskaper.
Vi tittar på hur man startar och stänger datorn.
Enklare inställningar,
hur vi hittar internet samt vilka webbläsare vi kan använda.
Lite om vilka program som redan finns på datorn.

Åter till cirkellistan

Anmälan studiefrämjandet cirkel 65611

Android kamera (ZOOM)

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: Tisdag 9/2, Torsdag 11/2
Antal gånger: Två gånger 2 lektionstimmar per gång
Kostnad: 100 kr.
Tid: 10:00 – 11:30
Lokal: Digitalt via zoom
Förkunskaper: Lite datorvana
Ledare: Lars Palmer
Assistent: Jan-Elve Kjellgren
Antal deltagare: 7 + 1 ledare + 1 assistent
OBS Detta är en ZOOM cirkel.
Studiefrämjandets cirkelnummer 65612
(Internt cirkelnummer 04)

Beskrivning

Dag 1:
Hur man bäst använder kameran på androiderna.
Vissa basinställningar som man bör ha rätt.
Utnyttjandet av vissa specialfunktioner, tex. Panorama och sport.
Användandet av PC för att sortera och bearbeta bilder.Dag 2:
Appar på telefonen för att lagra i molnet och för att bearbeta kamerabilder.
Du bör ha förkunskaper motsvarande Android nybörjare
för att tillgodogöra dig cirkeln.

OBS för alla Zoom cirklar i Android så måste du
ha tillgång till 2 enheter.
En dator som du kör Zoom på + din Android telefon.

Åter till cirkellistan

Anmälan studiefrämjandet cirkel 65612
Android nybörjare (ZOOM)

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: Tisdag 9/3, Torsdag 11/3
Antal gånger: Två gånger 2 lektionstimmar per gång
Kostnad: 100 kr.
Tid: 10:00 – 11:30
Lokal: Digitalt via zoom
Förkunskaper: Du bör kunna ringa med din telefon
Ledare: Lars Palmer
Assistent: Jan-Elve Kjellgren
Antal deltagare: 7 + 1 ledare + 1 assistent
OBS Detta är en ZOOM cirkel.
Studiefrämjandets cirkelnummer 65613
(Internt cirkelnummer 05)

Beskrivning

Introduktion till Android.
Bas konfiguration. Upplägget med hemsidor och knappar.
Enkel konfigurering av miljön. Vissa appar speciellt de inbyggda.
Du bör ha lite baskunnande om din telefon innan du kommer.
T.ex. ha använt den för att ringa samtal med.
Om din telefon är helt ny för dig så vill jag gärna att du
kontaktar mig innan så vi kan diskutera det.OBS för alla Zoom cirklar i Android så måste du
ha tillgång till 2 enheter.
En dator som du kör Zoom på + din Android telefon.

Åter till cirkellistan

Anmälan studiefrämjandet cirkel 65613

Android fortsättning (ZOOM)

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: Tisdag 16/3, Torsdag 18/3
Antal gånger: Två gånger 2 lektionstimmar per gång
Kostnad: 100 kr.
Tid: 10:00 – 11:30
Lokal: Digitalt via zoom
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande Android nybörjare
Ledare: Lars Palmer
Assistent: Jan-Elve Kjellgren
Antal deltagare: 7 + 1 ledare + 1 assistent
OBS Detta är en ZOOM cirkel.
Studiefrämjandets cirkelnummer 65614
(Internt cirkelnummer 06)

Beskrivning

Vi tittar lite djupare på Android och dess inställningar.
Vi hinner också med att titta på ett antal av de vanligare apparna.
Både ”vanliga” Android användare och Doro användare har
nytta av denna cirkel.
Om någon Doro ägare är med så anpassar jag det och noterar var Doron
är olik från andra androider.
Du bör ha förkunskaper motsvarande Android nybörjare för att få
full nytta av denna cirkel.OBS för alla Zoom cirklar i Android så måste du
ha tillgång till 2 enheter.
En dator som du kör Zoom på + din Android telefon.

Åter till cirkellistan

Anmälan studiefrämjandet cirkel 65614

Windows 10 (ZOOM)

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: Tisdag 16/2, Torsdag 18/2
Antal gånger: Två gånger 2 lektionstimmar per gång
Kostnad: 100 kr.
Tid: 10:30 – 12:00
Lokal: Digitalt via zoom
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande Windows nystart
Ledare: Jan-Elve Kjellgren
Assistent: Ulla Stahlberg
Antal deltagare: 7 + 1 ledare + 1 assistent
OBS Detta är en ZOOM cirkel.
Studiefrämjandets cirkelnummer 65615
(Internt cirkelnummer 07)

Beskrivning

Cirkeln kommer att vara en zoom cirkel hemifrån två gånger
och börjar 16/2 2021 kl 10.30 till 12.00
med uppföljning torsdag 18/2 samma tider 10.30-12.00.
* Genomgång av uppdateringar som inträffat under 2020
* Översikt av inställningar och hur man kan ställa in dem för eget bruk.
* Vilka program behövs och var kan man hämta dem.
* Microsoft kontot och vilka fördelar det gör för (medlemmen i Microsoft)
* Titta över Windows eget e-post som finns klart i windows 10
* I övrigt vad deltagare tar upp för frågor

Åter till cirkellistan

Anmälan studiefrämjandet cirkel 65615

Android frågor om mobilen (ZOOM)

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: Tisdag 23/3
Antal gånger: En gång 2 lektionstimmar
Kostnad: 50 kr.
Tid: 10:00 – 11:30
Lokal: Digitalt via zoom
Förkunskaper: Dina egna frågor
Ledare: Lars Palmer
Assistent: Jan-Elve Kjellgren
Antal deltagare: 7 + 1 ledare + 1 assistent
OBS Detta är en ZOOM cirkel.
Studiefrämjandets cirkelnummer 65616
(Internt cirkelnummer 08)

Beskrivning

Vi samlas en dag för att diskutera frågor och problem kring
Androidtelefonen.
Inget speciellt program om inte du har skickat mig en fråga innan,
men många frågor och funderingar brukar dyka upp i cirklarna och
när du sen gått hem och provat vad du lärt dig.OBS för alla Zoom cirklar i Android så måste du
ha tillgång till 2 enheter.
En dator som du kör Zoom på + din Android telefon.

Åter till cirkellistan

Anmälan studiefrämjandet cirkel 65616

Bildhantering i Snapseed (ZOOM)

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: Tisdag 26/1, Torsdag 28/1
Antal gånger: Två gång 2 + 2 lektionstimmar
Kostnad: 100 kr.
Tid: 10:00 – 11:30 (Båda dagarna)
Lokal: Digitalt via zoom
Förkunskaper: Du bär kunna hantera din mobil eller surfplatta.
Ledare: Britt-Marie Bohlin
Assistent: Jan-Elve Kjellgren
Antal deltagare: 7 + 1 ledare + 1 assistent
OBS Detta är en ZOOM cirkel.
Studiefrämjandets cirkelnummer 65617
(Internt cirkelnummer 09)

Beskrivning

Snapseed är en gratisapp för mobil och surfplatta.
Det är en fördel men inget krav att du har laddat ner appen innan vi börjar.
Vid behov kommer vi att visa hur appen laddas ner.Vi visar hur du hittar dina foton och går igenom de olika verktygen.

När vi ses igen vid andra tillfället har du troligen jobbat på egen hand.
Vi fördjupar oss i vad som är möjligt att göra. Pratar om format med mera.
Om vi får tid över går vi också igenom andra appar för fotoredigering
som till exempel Google foto och ger tips om hur man skapar fotoböcker.
Utrymme finns för gruppens önskemål.

Åter till cirkellistan

Anmälan studiefrämjandet cirkel 65617Handla på internet (ZOOM cirkel)

Anmälan via Studiefrämjandet som vanligt.
Datum: 28 Januari
Antal gånger: En gång, 1,5 timme 2 lektionstimmar
Kostnad .
Tid: 10:00 – 11:45, Paus 10:45 till 11:00
Lokal: Digitalt via ZOOM
Förkunskaper: Lite datorvana
Ledare: Rolf Severin
Antal deltagare: 20
Studiefrämjandets cirkelnummer xxxxx
(Internt cirkelnummer xx)

Beskrivning

Du kan använda en PC, MAC eller Surfplatta.
Cirkeln hålls via ZOOM och det innebär att
jag först visar och därefter en frågestund på
varje moment.
Allmänt om att handla på internet.
Vad kan man handla?
Jag visar olika affärer t.ex.
ADLIBRIS böcker
Kjell och C/O. Datorsaker.
SJ tågbiljetter.
Apoteket recept och vanliga artiklar.
Måste man logga in i affären?
Säkerhet.
Betalmetoder.
Handla utomlands
EU, USA, KINA t.ex.
Vad gör jag om jag blir lurad.

Åter till cirkellistan

Cirkel xxxxx ännu inte upplagd hos studiefrämjandet