Cirkelinformation

Beskrivning av nya cirkelschemat
Från och med Fredagen den 13 November

Under fliken cirklar finns namnet på varje cirkel samt startdatum.
Cirklarna är sorterade månadsvis.
I parantes efter cirkelnamnet står status på cirkeln.

Statuskoderna och dess betydelse.

(Ny cirkel)
Betyder att cirkeln är klar och du kan anmäla dig.
Om cirkeln blir fullbelagd hamnar du på en väntelista.
Cirkelledaren kan då eventuellt starta en till cirkel.
Du får mer information från cirkelledaren.

(Fullbelagd)
Cirkeln är fullbelagd hamnar du på en väntelista.
Cirkelledaren kan då eventuellt starta en till cirkel.
Du får mer information från cirkelledaren.

(Pågående)
Cirkeln har startat och du kan inte
anmäla dig till just denna cirkel.
Men anmäl dig ändå ty då får cirkelledaren veta om
det behövs ytterligare en cirkel.
Du får mer information från cirkelledaren.

(Uppskjuten)
Cirkeln kommer att hållas vid en senare tidpunkt.
Den läggs då upp på nytt i schemat och du kan anmäla
dig på nytt eller så flyttas du automatiskt över till
det nya datumet. Detta bestämmer cirkelledaren.

(Avslutad)
Cirkeln är avslutad och du kan inte anmäla dig till cirkeln.
Cirkelbeskrivning finns kvar för din information.

(Inställd)
Cirkeln är av olika anledningar inställd.

Anmälan och information om en cirkel

Då du vill gå en cirkel klickar du på namnet på cirkeln i schemat.
Du kommer då till cirkelbeskrivningen,
anmäl dig genom att skicka mail till cirkelledaren.
Cirkelnummer och namn är redan förifyllt.

Skriver du ett eget mail ange cirkelns nummer och
namn i rubriken på mailet.
Ange medlemsnummer samt ditt namn i mailet.

Bekräftelse från cirkelledaren

Du får en bekräftelse från cirkelledaren om du kommit med på
cirkeln eller om du står på väntelista.

Till betainformationen (länk)

Åter till cirkelschema (länk)