Betalinformation

Betalning av cirklarna

Vi hanterar betalning av cirklarna själva.
Betala aldrig innan du fått information från cirkelledaren
att du kommit med på cirkeln.

Betalning

Du kan betala på två sätt. Via Plusgiro eller Swish.

Plusgiro 495 82 79 – 4 Mottagare SeniorNet Göteborg.
Swish 123 641 71 41

Vid betalning ange: Ditt namn samt cirkelns namn
Priset står i beskrivningen av cirkeln.

Åter till cirkelschema (länk)