Beskrivning av våra cirklar

Filer och mappar

Datum: Onsdagar 14/10, 21/10, 28/10
Tre gånger kostnad 250 Kr
Tid: 11:00 – 13:30
Lokal: Lektionssalen
Förkunskaper: Lite datorvana
Ledare: Ulla Stahlberg (0732-30 68 07),
Assistent: Jan-Elve Kjellgren
Antal deltagare: 5
Cirkelnummer 01
(Internt cirkelnummer 01)

Beskrivning

I denna kurs lär vi oss hur det inbyggda mappsystemet i datorn fungerar.
Vi kommer skapa både egna huvudmappar och undermappar.
I dessa olika mappar lägger vi filer, det finns flera olika sorters filer.
En mapp är en behållare där du kan lagra filer.
Om du skulle ha tusentals papper på ett skrivbord skulle det vara nästan
omöjligt att hitta rätt papper när du behöver det.
Därför arkiverar man ofta papper i mappar i ett arkivskåp.
På datorn fungerar mapparna på samma sätt.

Åter till cirkellistan

Cirkeln påbörjad, anmälan avslutad.
Betala inte innan du fått en bekräftelse från Ulla

Betala 250 kr till SeniorNet Göteborg
Plusgiro 495 82 79 – 4 eller
Swish 123 641 71 41

Ange: Ditt namn, ”Cirkel 01 Filer och mappar” vid inbetalning.

Cirkel 02: Handla på internet är inställd.

Åter till cirkellistan
Android för mobiler (OBS detta är en ZOOM cirkel)

Datum: Torsdagar 5/11, 12/11
Två gånger kostnad 100 kr.
Tid: 10:00 – 11:00
Lokal: Hemma

Förkunskaper:
1. ZOOM
Det är bra men inte ett absolut krav att ni har lyssnat på ngn av
Olles cirklar om Zoom. Om ni inte har gjort så ännu så försök komma
med en av de närmaste måndagarna.

2. Två enheter
Du bör ha 2 enheter tillgängliga.
Zoom  kan köras på de flesta enheter inklusive Android telefoner,
men att använda samma enhet för att följa cirkeln som du vill lära
dig blir rörigt. Alltså en annan enhet,
helst då en med större skärm (padda eller dator) för cirkeln.

3. Ingen nybörjarcirkel
Dessa cirklar är inte nybörjare utan du bör ha använt din telefon
en del för att kunna hänga med.

Ledare: Lars Palmer,
Assistent: Jan-Elve Kjellgren
Antal deltagare: 7
Cirkelnummer 03
(Internt cirkelnummer 03)

Beskrivning

Se ovan.

Anmälan cirkel 03 Android för mobiler

Vill du gå cirkeln klicka på anmälan som nu är en
epostadress till Lars
( lars.seniornetgbg@gmail.com).

Ange ditt medlemsnummer, ditt namn samt
”Cirkel 03 Android för mobiler” i mailet.
Betala inte innan du fått en bekräftelse från Lars
Kostnaden för cirkeln 50 kr.

Plusgiro 495 82 79 – 4 eller
Swish 123 641 71 41

Ange: Ditt namn, ”Cirkel 03 Android för mobiler” vid inbetalning.

Åter till cirkellistan

Släktforskning Nybörjare

Datum: Onsdagar 11/11, 18/11, 25/11
Tre gånger kostnad 250 kr.
Tid: 10:30 – 13:30
Lokal: Lektionssalen Lotsgatan 9

Förkunskaper:
Inga speciella, detta är en nybörjarcirkel.

Ledare: Mona Eklöf
Antal deltagare: 5
Cirkelnummer 04
(Internt cirkelnummer 04)

Beskrivning

Vi går igenom släktforskningens grunder.

Anmälan cirkel 04 Släktforskning Nybörjare

Vill du gå cirkeln klicka på anmälan som nu är en
epostadress till Mona
( mona.seniornetgbg@gmail.com).

Ange ditt medlemsnummer, ditt namn samt
”Cirkel 04 Släktforskning Nybörjare” i mailet.
Betala inte innan du fått en bekräftelse från Mona

Plusgiro 495 82 79 – 4 eller
Swish 123 641 71 41

Ange: Ditt namn, ”Cirkel 04 Släktforskning nybörjare” vid inbetalning.

Åter till cirkellistan


Cirkeln Bildhantering i Snapseed är fulltecknad.
Ny cirkel kommer att starta innan årsskiftet.
Datum ännu inte fastställd.
Du är välkommen att teckna dig på väntellista.
Anmäl dig till Cirkel 05 Väntelistan.

Bildhantering i Snapseed (ZOOM cirkel)

Åter till cirkellistan

Datum: Tisdagar 17/11, 24/11, 1/12
Tre gånger kostnad 50 kr per gång.
Tid: 10:00 – 11:30
Lokal: Hemma via ZOOM

Förkunskaper:
Du måste kunna hantera ZOOM.

Ledare: Britt-Marie Bohlin och Jan-Elve Kjellgren
Antal deltagare: 7
Cirkelnummer 05
(Internt cirkelnummer 05)

Beskrivning

Den 17/11 får du lära dig hur du laddar ner appen
och hur du hittar dina bilder.
Vi går igenom de olika verktygen och ger råd om i
vilken ordning det är lämpligt att arbeta.

Den 24/11 fördjupar vi oss och du kan arbeta med egna bilder.

Den 1/12 arbetar vi vidare och går också in på hur du kan
lägga upp ditt arbete om du vill göra fotoböcker eller kalendrar.
Vi visar också hur det går till.

Snapseed är en gratisapp för mobil och surfplatta.
Det är en fördel men inget krav att du har laddat
ner appen innan vi börjar.

Väntelista cirkel 05 Bildhantering i Snapseed

Vill du gå cirkeln klicka på Anmälan som nu är en
epostadress till Britt-Marie
(brittmarie.seniornetgbg@gmail.com).

Ange ditt medlemsnummer, ditt namn samt
”Anmälan Cirkel 05 Bildhantering i Snapseed”
Ange också vilka dagar (ange datum) du vill gå i mailet.


Betalning
Betala inte innan du fått en bekräftelse från Britt-Marie.
Betala endast för de dagar du tänker gå.

Plusgiro 495 82 79 – 4 eller
Swish 123 641 71 41

Ange: Ditt namn, ”Cirkel 05 Bildhantering i Snapseed” vid inbetalning.
En gång 50 kr, två gånger 100 kr, tre gånger 150 kr.

Åter till cirkellistan

Bildhantering i Snapseed (ZOOM cirkel)

Datum: Ej klart
Kostnad: Ej klart
Tid: Ej klart
Lokal: Hemma via ZOOM

Förkunskaper:
Du måste kunna hantera ZOOM.

Ledare: Britt-Marie Bohlin och Jan-Elve Kjellgren
Antal deltagare: 7
Cirkelnummer 06
(Internt cirkelnummer 06)

Beskrivning

Gång 1 får du lära dig hur du laddar ner appen
och hur du hittar dina bilder.
Vi går igenom de olika verktygen och ger råd om i
vilken ordning det är lämpligt att arbeta.

Gång 2 fördjupar vi oss och du kan arbeta med egna bilder.

Gång 3 arbetar vi vidare och går också in på hur du kan
lägga upp ditt arbete om du vill göra fotoböcker eller kalendrar.
Vi visar också hur det går till.

Snapseed är en gratisapp för mobil och surfplatta.
Det är en fördel men inget krav att du har laddat
ner appen innan vi börjar.

Väntelista cirkel 06 Bildhantering i Snapseed

Vill du gå cirkeln klicka på Väntelista som nu är en
epostadress till Britt-Marie
(brittmarie.seniornetgbg@gmail.com).

Ange ditt medlemsnummer, ditt namn samt
”Väntelista Cirkel 06 Bildhantering i Snapseed”


Betalning
Betala inte innan du fått en bekräftelse från Britt-Marie.
Betala endast för de dagar du tänker gå.

Plusgiro 495 82 79 – 4 eller
Swish 123 641 71 41

Ange: Ditt namn, ”Cirkel 06 Bildhantering i Snapseed” vid inbetalning.

Åter till cirkellistan