Försäkringar

Olycksfallsförsäkring

Alla medlemmar är försäkrade i Folksam.
Händer det dig något till och från någon verksamhet
anordnad av Seniornet Göteborg, kontakta
Rolf Severin