Styrelsen

Nedanstående menyer innehåller

Styrelsens medlemmar år 2017

Protokoll styrelsens möten 2015, 2016, 2017

Stadgar för Seniornet Göteborg

Dagordning för årsmötet

Kassörens dokument

Försäkringar