Våra lokaler Lotsgatan 9


Vi har en stor trivsam lokal som består av ett café med 8 Windowsdatorer,
flera undervisningslokaler som används för våra cirklar samt spegelsalen dit
medlemmar tar sina egna datorer.
Tag spårvagn 3 eller 9, hållplats Kaptensgatan.

Karta

Lotsgatan

Internet-kafé
Kaffe och bulle 10 kronor.
Kafelotsgatan

Lektionssalen
Lektionssalen

Mellanrummet
MellanrummetV4

Spegelsalen
Spegelsalen