SeniorNet Sweden Årsmöte

Minnesanteckningar från SeniorNet Swedens årsmöte.

Klockan 09.00 var det registrering.
Därefter bjöds det på kaffe och fralla. Det var 31 av 50 klubbar närvarande med 68 delegater. Göteborg har 8 röster.
Innan årsmötet startade var det landstingsrådet Jens Sjöström som hälsade oss välkomna till Stockholm och pratade om vår betydelse i det Digitala samhället.
Ca 90 % har tillgång till internet dagligen. Den Digitala klyftan i landet är ganska stor 20 % i åldersgruppen 65-74 år har aldrig använt internet.

Det är viktigt att ”den äldre befolkningen” blir digital. 50 % vuxna i landet har surfplattor, men hos barn är den siffran betydligt högre.
2020 är det satt som mål att alla i Sverige skall tillgång till 100mbt. (Telia) Men det verkar omöjligt.

Vad det gäller vårt medlemsregister har vi av kostnadsskäl skäl valt att använda standardsystemet arcMember hos ett företag som heter Westarc.
Arbetet med förbättringar kommer att fortsätta. SeniorNet Sweden kommer att få en helt ny startsida

Det finns en webbgrupp som arbetar med hur man marknadsför varumärket SeniorNet Sweden, de har också börjat åka runt till klubbarna i landet.
Årsavgiften kommer att förbli 250 kr och återbetalningen till klubbarna blir 125 kr.
Webbmaster i klubbarna kan kontakta Solveig för att lägga in ett förval av din egen klubb, så att det inte blir några klubblösa eller fel klubb.

Det fanns 3 motioner, 2 från Växjö klubben angående namnändring och 1 från klubben i Östersund. Den första från Växjö bordlades för att gå tillbaka till klubben.
Den andra som gällde namnbyte, Sweden skulle tas bort och klubbarna skulle benämnas föreningar samt att den centrala styrelsen och kansliet skulle benämnas Riksförbund. På den här motionen gick mötet på styrelsens beslut att rösta nej,
Den 3:e motionen var från Östersund angående hjälp till kostnader för att deltaga vid SeniorNet Swedens årsmöte och olika konferenser.
Enligt förslag från styrelsen röstades det nej.

Styrelsen hade 2 förslag till stadgeändringar § 5 och § 7. § 5 gällande medlemskap, det gäller ordalydelse återremitterades till styrelsen.
§ 7 gällande att utskick till stämman skall göras via e-post godkändes. Plus ett ex till klubbansvarig.
Personalkostnaderna hade minskat 761 000 kr från 2014 till 284 000 kr 2015. Hela resultatet gick från en förlust 2014 på – 149 000 kr till en vinst på + 488 000 kr 2015.

Ny styrelse för 2016 blev.
Ordförande:
Anders Lundkvist Täby
Ledamöter:
Britt Östlund Bromma, Angela Berglund Nacka, Dan Östergaard Malmö,
Jens Vollmer Botkyrka, Lars Lindstammer Täby, Solvig Grönstedt Kungsholmen, Eva-Britt Olsson Botkyrka, biträdande kassör, Thomas Thörn Växjö
Suppleanter:
Anita Rissler Lidingö och Olav Östberg Botkyrka
Revisorer:
Jerker Hansson Södermalm, Rolf Könberg Sollefteå.
Valberedningen:
Lennart Gustavsson Örebro, Lennart Lundkvist Nacka sammankallande och
Karl-Olof Strand Tyresö.

Hälsningar
Ulla Stahlberg
Ordförande SeniorNet Göteborg