Månadsträffar 2017

Lundby gamla församligshem

 

Åker du kommunalt, tag buss 16 mot Högsbohöjd.
Gå av vid hållplats Lundby gamla kyrka.
Nu ser du församlingshemmet till vänster om
gamla kyrkan.

Åker du bil, tänk på att det är begränsat med
parkeringsplatser.

Träffen är i församlingshemmet, gå uppför trappan
och sedan till vänster så kommer du rätt.