Cirklar och anmälan

Vårens cirklar planeras.

Varje cirkeltillfälle har ett eget cirkelnummer.

Viktigt !!! Nytt sätt att anmäla sig till cirkel, välj via e-post eller telefon.

Vid anmälan ange namn, cirkelnummer, medlemsnummer, telefonnummer samt epostadress!

Om du anmäler dig med den angivna e-postadressen, kopiera den och klistra in den i rutan ”till” i ditt e-postprogram. Om du inte kan kopiera den, anteckna den och skriv in den i ”till” i e-postprogrammet.
Cirklarna har nummer 101 – 105.

Information om betalning för cirkeln får ni av cirkelledaren.

Pris 1 tillfälle 100 kr, 2 tillfälle 150kr, 3 tillfälle 200kr

Observera! Du måste vara medlem i Seniornet
för att kunna anmäla dig.

Är du ej medlem, gå till www.seniornet.se genom att 
Registrera ny medlem, fyll i uppgifterna.
Du får ett medlemskort med medlemsnummer på posten.

 

G-mail ( Cirkel nr: 101)
Måndag: 29 jan  (1 gång)
Klockan: 13:00 – 16:00
Plats: Medborgarskolan
Cirkelledare: Kerstin Lindberg
Platser 8

Internet för den vetgirige (Cirkel nr: 52)
Måndag:  (2 gånger) (Avslutad)
Klockan: 13:00 – 16:00
Plats: Medborgarskolan
Cirkelledare: Ingegerd Rodén
Platser: 8

iPhone nybörjare (Cirkel nr: 103)
Måndag: 5 och 12 febr  (2 gånger)
Klockan: 13:00 – 16:00
Plats: Medborgarskolan
Cirkelledare: Lars-Erik Vikenadler
Platser: 8

Praktiska datortips (Cirkel nr:54)
Måndag den  (1 gång)
Klockan: 13:00 – 16:00
Plats: Medborgarskolan
Cirkelledare: Ingegerd Rodén
Platser: 8 (Avslutad)